Cottbus – Geschiedenis

De geschiedenis van Cottbus kan bijna 2000 jaar terug in de tijd gevolgd worden. In de vierde eeuw van onze jaartelling vestigden zich de eerste mensen. Uit overgebleven geschriften kwamen meer dan 130 verschillende schrijfwijzen van de naam Cottbus tevoorschijn. Een paar namen daarvan zijn Kotwos, Cothebuz en Godabuss. De oudste bekende naam is Chotebuz en de meest ongewone naam is Kukubuzl.

De stad was gedurende 30 jaar tijdens de oorlog van 1618 tot 1648 overgeleverd aan de legertroepen. Dit leger werd door Wallenstein een officier van de Duitse keizer aangevoerd. Deze bracht de stad veel vernietiging en plundering toe. Aan het eind van de oorlog woonden er nog maar 100 mensen in Cottbus.

Met de toenemende industrie werd Cottbus een stad van meer belang. Door de bouw van een spoorwegennetwerk werd Cottbus een belangrijk verkeersknooppunt. Toen werden er ook veel nieuwe bedrijven in Cottbus opgericht. Met name op het gebied van de textiel industrie. Mede door deze industriële groei was er meer werkgelegenheid dus nam het inwoneraantal flink toe.

About Author

jvd

Connect with Me: